ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ:
  • «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΞΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ – ΒΡΑΧΙΑΣ», ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.311.500 €
  • «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΝΑΙΑΣ», ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.350.000 €
  • «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 18Χ106 Μ3 ΣΤ. ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.260.000 €
  • «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 5Χ106 Μ3 ΣΤ. ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ», ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.650.000 €
  • «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.972.600 €
  • «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΣΤΟΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 17.360.754 € (Κ/Ξ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ – ΑΚΜΗ ΑΤΕ)
ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
  • 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
  • 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Δ2 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

© 2010 ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.