ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έδρα
Ρήγα Φερραίου 10
555 35, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 315018
2310 309110
fax. 2310 316182
Yποκατάστημα
Ιμέρας 40
502 00, Πτολεμαΐδα
τηλ. 24630 20166

fax. 24630 80692
email: akmiate@tee.gr
           info@akmiate.gr
© 2010 ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.