Η  ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους ιδιόκτητους στόλους μηχανημάτων και οχημάτων για τα έργα που αναλαμβάνει.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται εκσκαφείς, φορτωτές, προωθητές, αντλίες σκυροδέματος, πλήθος μεταφορικών μέσων και πολλά μικρότερα μηχανήματα και εργαλεία για πιο ειδικές εφαρμογές.

Το έκτακτο προσωπικό (εργατοτεχνικό προσωπικό κ.λ.π.) αυξομειώνεται από 100 έως 700 άτομα, ανάλογα με την ένταση εργασίας των εργοταξίων. Τέλος, η εταιρεία συνεργάζεται επί σειρά ετών με μεγάλο αριθμό υπεργολάβων.

 

 

© 2010 ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.