Έργα Δ.Ε.Η.

Έργα διακίνησης υπερκείμενων και λιγνίτη εντός των ορυχείων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στον νομό Κοζάνης (πάνω από 250.000 Μ3 τα τελευταία 24 χρόνια).

Φωτογραφικό υλικό


Διακίνηση λιγνίτη εντός ορυχείων της ΔΕΗ ΑΕ

Έργα Οδοποιίας

Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, ανισόπεδων κόμβων κτλ.

Φωτογραφικό υλικό


Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ12-Α’ Φάση
Ανατολικής Περιφερειακής και Ν. Διαγωνίου Θες/νίκης

Υδραυλικά Έργα

Κατασκευή έργων ύδρευσης και άρδευσης

Φωτογραφικό υλικό


Κατασκευή φράγματος Μηλοχωρίου για βελτίωση
συνθηκών άρδευσης της Δυτικής Εορδαίας (Ν.Κοζάνης)

Ειδικά έργα Οδοποιίας (Αεροδρόμια)

Κατασκευή δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών , τροχοδρόμων, διαδρόμων κ.λ.π.

Φωτογραφικό υλικό

Κατασκευή τροχοδρόμου 10-28 εντός του
Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα

Κατασκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και πυρασφάλειας.

Κατασκευή δικτύων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, θεμελιακών γειώσεων, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ειδικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα φωτισμού και φωτοσήμανσης αεροδρομίων.

Φωτογραφικό υλικό


Τοποθέτηση πυλώνων φωτισμού στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης ( Κ.Α.Θ.Μ.)
© 2010 ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.