Η Εταιρεία ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1986 ως συνέχεια των δραστηριοτήτων των ιδρυτών της  Ν. Τσάκη, Α.Δ. Μπέλλου, Χ.Δ. Μπέλλου, Γ. Κουρμπάση και Α.Ν. Μπέλλου.

Η έδρα της Εταιρείας είναι στην Θεσσαλονίκη και διατηρεί υποκατάστημα στην Πτολεμαϊδα.

Έχει εκτελέσει με επιτυχία πολλά δημόσια και ιδιωτικά έργα (κατασκευή οδών, γεφυρών, αεροδρομίων, φραγμάτων, οικοδομικά και ειδικά ηλεκτρομηχανολογικά έργα Αεροδρομίων).

Το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από 70 άτομα περίπου, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού προσωπικού, Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, Λογιστών, Εργοταξιακού Προσωπικού κ.λ.π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΚΜΗ» Α.Τ.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ
Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΜΠΑΣΗ
Δ/νων Σύμβουλος
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΟΡΑΗ
Μέλος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΗΣΑΪΑΔΗΣ
Μέλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΣΤΟΥΔΑΣ
Μέλος
© 2010 ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. All rights reserved.            Powered by Softways S.A.